Gå direkt till innehållet

Cancerstiftelsen understödde cancerforskning med stipendier och andra sätt för en sammanlagd summa på 8,2 miljoner euro.

I höstas beviljade Cancerstiftelsen 90 stipendier; den totala stipendiesumman var 5 375 000 euro. I summan ingår tre stora treåriga stipendier (två på 450 000 euro och ett på 300 000 euro) och 34 stipendier för avhandlingsarbete (totalt 124 000 euro). Inom ramen för Finlands Akademis akademiprogram Forskning för hälsan (TERVA) beviljade Cancerstiftelsens styrelse dessutom ett treårigt stipendium på en miljon euro till ett konsortium som består av fem delprojekt.

Stipendier

2017 års stora stipendier beviljades till professor Anssi Auvinen (Tammerfors universitet), professor Robert Winqvist (Uleåborgs universitet) och professor George Bova (Tammerfors universitet).

Ur Rosa bandet-fonden utdelade Cancerstiftelsen dessutom för första gången ett stipendium på en miljon euro för ett projekt inom Finlands Akademis TERVA-akademiprogram som ska undersöka äggstockscancer.

I våras 2017 beviljade Cancerstiftelsen därtill 58 resestipendier för en total summa på 70 717 euro. Under verksamhetsåret 2017 utdelade Cancerstiftelsen sammanlagt 153 stipendier för en sammanlagd summa på 6 445 717 euro. Stiftelsens stipendier för psykosocial cancerforskning ingår i dessa siffror (3 st., 210 000 euro); se bilaga 3.

Utöver stiftelsens stipendier utdelade man i höstas sex stipendier (74 000 euro) ur Cancerföreningen i Finlands fonder.

Under verksamhetsåret 2017 beviljade Cancerstiftelsen och Cancerföreningen sammanlagt 159 stipendier (stiftelsen 148, TERVA 5, föreningen 6) för en total summa på 6 519 717 euro.

Det utdelades fyra treåriga stipendier och 34 tvååriga stipendier. Ur Rosa bandet-fonden beviljades 586 000 euro i höstens utlysning (+ 1 miljon euro för TERVA-projektet). Stipendierna uppräknas i bilaga 1.

I våras 2017 beviljade Cancerstiftelsen resestipendier till 58 forskare (totalt 70 717 euro). Beviljandegraden för resestipendierna var 36 procent. Resestipendiemottagarna uppräknas i bilaga 2.

Övrigt forskningsstöd

Cancerstiftelsen finansierade Finlands cancerregister med totalt 1,15 miljoner euro år 2017. Stiftelsen för Finlands cancerinstitut fick 300 000 euro i finansiering för forskaranställningar. Nordiska cancerunionens fond för cancerforskning fick 138 000 euro för att finansiera samnordiska forskningsprojekt.