Gå direkt till innehållet

Styrelsen, arbetsutskottet, finansutskottet och revisorer.

Styrelsen

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo, ordförande

Akademiprofessor Jaakko Kaprio, Helsingfors, vice ordförande

Professor Klaus Elenius, Åbo

Professor Heikki Joensuu, Helsingfors

Docent Petri Koivunen, Uleåborg

Ekonom Satu Marttila, Esbo

Professor Jukka-Pekka Mecklin, Jyväskylä

Riksdagsledamot Sari Sarkomaa, Helsingfors

Professor Tapio Visakorpi, Tammerfors

Professor (emeritus) Eero Vuorio, Helsingfors

 

Cancerstiftelsens styrelse sammanträdde sju gånger.

Arbetsutskottet

Professor Teuvo Tammela, ordförande

Akademiker Sirpa Jalkanen, vice ordförande

Professor Klaus Elenius

Akademiprofessor Jaakko Kaprio

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Chefsöverläkare Vesa Kataja

Bankdirektör Kari Markkula

Arbetsutskottet sammanträdde åtta gånger. Arbetsutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen i Finland.

Finansutskottet

Bankdirektör Kari Markkula, ordförande

Ekonom Satu Marttila, vice ordförande

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Affärsverksamhetsdirektör Lassi Kurkijärvi

Professor Tapio Visakorpi

Ekonomi- och förvaltningschef Raija Stjernvall, sekreterare

 

Finansutskottet sammanträdde tre gånger. Finansutskottet är ett gemensamt utskott med Cancerföreningen i Finland.

Revisorer

Revisorer för Cancerföreningen i Finland var CGR Samuli Perälä och CGR Jaana Salmi. Deras personliga suppleanter var CGR Timo Etelämäki och CGR Sauli Salmi.