Gå direkt till innehållet

Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna, Cancerstiftelsens festkommitté, Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2017, Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2018, Fondernas förvaltningsnämnder och Representation.

Stipendienämnden och utvärderingskommittéerna

Professor Klaus Elenius, Åbo

Professor Sampsa Hautaniemi, Helsingfors

Docent Riikka Huovinen, Åbo

Professor h.c. Helena Isoniemi, Helsingfors

Professor Juha E. Jääskeläinen, Kuopio

Professor Peppi Karppinen, Uleåborg

Docent Jussi Koivunen, Uleåborg

Professor Veli-Matti Kosma, Kuopio

Forskningsdirektör Pirjo Laakkonen, Helsingfors

Docent Olli Lohi, Tammerfors

Professor Johanna Mäenpää, Tammerfors

Professor Markus Mäkinen, Uleåborg

Docent Satu Männistö, Helsingfors

Professor Matti Nykter, Tammerfors

Docent Janne Pitkäniemi, Helsingfors

Akademiprofessor Katri Räikkönen, Helsingfors

Professor Marko Salmi, Åbo

Professor Lea Sistonen, Åbo

Docent Maija Tarkkanen, Helsingfors

 

Cancerstiftelsens festkommitté

Jaana Keho-Kosonen, ordförande

Satu Tiivola, hedersordförande

Professor Sirpa Asko-Seljavaara, hedersmedlem

Medicinalrådet Liisa Elovainio, hedersmedlem

Statsrådet Riitta Uosukainen, hedersmedlem

Rina Blomqvist

Janina Fry

Anu Kivelä

Klara Kivilahti

Reeta Niemisvirta

Marja Salokangas

Pirkko Söderman

Ansi Taulio-Korvenmaa

Laura Wilkki

Heli Vähäsilta

 

Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2017

2017 års tema för Cancerstiftelsens symposium var hudmelanom.

Professor Veli-Matti Kähäri, ÅUCS, polikliniken för hudsjukdomar, ordförande

Professor Seija Grénman, ordförande för Cancerstiftelsens styrelse

Avdelningsöverläkare Micaela Hernberg, HUCS, kliniken för cancersjukdomar

Avdelningsöverläkare Tiina Jahkola, HUCS, Jorv sjukhus (plastikkirurgi)

Specialläkare Susanna Juteau, HUSLAB, patologiska laboratoriet

Specialläkare Sari Koskenmies, HUCS, Hud- och allergisjukhuset

Ansvarsområdesdirektör Ilkka Koskivuo, ÅUCS, kirurgiska polikliniken (plastikkirurgi)

Docent Leena Koulu, ÅUCS, polikliniken för hudsjukdomar

Avdelningsöverläkare Sari Pitkänen, HUCS, polikliniken för hudsjukdomar

Avdelningsöverläkare Kari Saarinen, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus, polikliniken för hudsjukdomar, Euromelanoma

Professor Erna Snellman, TU, hud- och könssjukdomslära

Docent Pia Vihinen, ÅUCS, polikliniken för cancersjukdomar

Överläkare Meri-Sisko Vuoristo, Birkalands cancerförening

Överläkare Riikka Huovinen, Cancerstiftelsen (ÅUCS), planeringsgruppens sekreterare (fram till 31.7.2016)

Överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerstiftelsen, planeringsgruppens sekreterare (fr.o.m. 1.8.2016)

 

Vetenskapliga kommittén för Cancerstiftelsens symposium 2018

2018 års tema för Cancerstiftelsens symposium är gynekologiska cancersjukdomar.

Professor Ulla Puistola, UUS/gynekologisk onkologi, ordförande

Akademiker Sirpa Jalkanen, Åbo universitet, ordförande för Cancerstiftelsens styrelse

Avdelningsöverläkare Maarit Anttila, KUS/gynekologisk onkologi

Professor Olli Carpén, HUCS/patologi

Specialläkare Johanna Hynninen, ÅUCS/gynekologisk onkologi

Avdelningsöverläkare Paula Lindholm, ÅUCS/onkologi

Avdelningsöverläkare Mikko Loukovaara, HUCS/gynekologisk onkolog

Professor Johanna Mäenpää, TUCS/gynekologisk onkologi

Avdelningsöverläkare Eija Pääkkö, UUS/radiologi

Avdelningsöverläkare Leila Vaalavirta, HUCS/onkologi

Överläkare Liisa Pylkkänen, Cancerstiftelsen, planeringsgruppens sekreterare

Fondernas förvaltningsnämnder

Barnens cancerfond till Emilia Heinonens minne

EM Johanna Korte-Heinonen, ordförande

Projektledare Henriikka Forstadius, suppleant studerande Matilda Talvio

Direktör Markku Heinonen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Specialläkare Mervi Taskinen

Professor Sakari Mustakallios fond

Docent Matti Mäntylä, ordförande

Professor Heikki Joensuu, vice ordförande

Professor Pirkko Kellokumpu-Lehtinen

Professor Seppo Pyrhönen

Professor Taina Turpeenniemi-Hujanen

Professor Ritva Vanninen

Helvi Sylvia Pajumaas (f. Oksala) fond

Studentmerkonom Ulla-Maria Kaukonen

Banktjänsteman Johan Rantala

Ekonom Terttu Rantala

ADB-chef Senja Saukkonen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Eeva Rastas fond

Inredningsarkitekt Matti Rastas, ordförande

Professor Heikki Joensuu, vice ordförande

Docent Päivi Hietanen

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Tarja Susanna Isolde Salosaaris minnesfond

Magister Pekka Salosaari

Generalsekreterare Sakari Karjalainen

Representation

Av Cancerstiftelsen utnämnda representanter i Terhostiftelsens förvaltningsråd, som upprätthåller hospiset Terhokoti, var direktör Tarja Holi, PM Leena Luhtanen, advokat Ritva-Liisa Luomaranta, insamlingschef Tapio Pajunen, vicehäradshövding Harri Pynnä och ekonomi- och förvaltningsdirektör Raija Stjernvall.